Adieu, 2. ročník…

Druhý rok (doma)školáckeho vzdelávania je šťastne za nami – a aj bez septembrového zvonca nám už beží ten tretí… V druhom ročníku sa však ešte na chvíľu zdržíme kvôli rekapitulácii, alebo do neho môžete nakuknúť i vy, ak sa vás týka – nájdete tu materiály k učivu (myšlienkové mapy, kartičky, testy…).

Na druhákov sú už postupne kladené vyššie nároky – predovšetkým zo slovenského jazyka. Od detí sa vyžaduje rozdelenie hlások (samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky…), písanie i/y po tvrdých spoluhláskach, ovládanie de, te, ne, ledi, ti, ni, li, písanie ä, ô, dvojhlások, rozdeľovanie slov, slabikovanie, hláskovanie… Klasickým školákom pribudli aj početné diktáty, priamky a úsečky… S reálnym životom má najviac spoločné asi prvouka, ktorá ponúka témy na rôzne pokusy i študovanie živočíchov a ich spoločenstiev (včely, mravce…, v našom prípade boli top vlci…)…

Po prechode z prvej triedy to môže znieť náročne až hrozivo:) Pri dobrom časovom manažmente a pomôckach na zefektívnenie učenia sa to dá zvládnuť väčšinou pohodovo.

Informáciu k učebniciam, ktoré sme mali v 2. ročníku, nájdete aj v tomto článku: http://nataliasollarova.sk/ked-skola-nevola-manual-domaskolaka/

SLOVENSKÝ JAZYK

Z učebníc sme najviac použili Slovenský jazyk Nezábudka – páčilo sa mi jeho grafické spracovanie i prehľadnosť. Pracovný zošit k nemu sme využili len minimálne. Zato sme zapísali viac malých linajkových zošitov (zo začiatku s pomocnou liniatúrou) – niečo sme kúpili zo stránky vydavateľstva, niečo v klasickom papiernictve.

Pre jednoduchšie a efektívnejšie učenie som našej študentke pripravila niekoľko myšlienkových máp i kartičiek.

Hláskam a spoluhláskam a ich rozdeleniu je venovaný samostatný článok – nájdete ho tu: http://nataliasollarova.sk/spoluhlasky-lavou-zadnou/

Výhodou myšlienkových máp je, že sú prehľadné a na malom priestore obsahujú všetky podstatné informácie. Ich vizuálne rozdelenie akoby kopíruje prepojenia a dráhy v našom mozgu, preto pri ich čítaní môže byť naša hlava „ľahká“. Vlastne, podvedomie môže mať dojem, že sa v skutočnosti neučí – a vytvára sa jedna z najdôležitejších podmienok efektívneho učeniapocit bezpečia. Samozrejme, na to, aby nebol náš jašteričí pramozog v strese a strehu len myšlienková mapa nestačí:) Ale hypoteticky predpokladám, že väčšina domácich i nedomácich vzdelávačov sa snaží najlepšie, ako vie o atmosféru dôvery a pozitívneho naladenia…

Ak sa do myšlienkovej mapy podarí zakomponovať obrázky alebo ľahko zapamätateľné slovné spojenia, vznikajú asociácie, ktoré spôsobia, že informácie sa nám do mozgových závitov ukladajú akoby samé.

Myšlienková mapa k ä je na stiahnutie tu: siroke a

Ku „prehlasovanému a“„o so strieškou“ som pripravila aj kartičky so slovami. Nezaberú veľa miesta a pritom sa s nimi dá zahrať na viacero spôsobov. Asi najpraktickejšie je ich po vytlačení zalaminovať a nastrihať na jednotlivé slová.

Využitie kartičiek so slovami:

 • ako predloha na písanie – prepisovanie
 • hra na skladanie viet – dieťa si vylosuje z kôpky/košíčka napríklad 3 kartičky a skúsi z nich vytvoriť vetu (napr. vylosuje si holúbätko, mäta, mädliť = „Holúbätko mädlí mätu.“, samozrejme záleží od schopností dieťaťa – pre zjednodušenie sa môžu dohodnúť pomocné slová – napr. žbriebätko, päta, päť = „Keby malo žriebätko päty, tak ich má štyri a nie päť…“
 • vymýšľanie slovných spojení – dieťa vytiahne len 1 kartičku – napr. napätie a hľadá prívlastky, tj. rozvíja daný výraz (elektrické napätie, cítim napätie, napätá struna…) – spojenia môže potom aj zapísať
 • tvorenie vlastného diktátu – dieťa si opäť vyberie 1 alebo 2 kartičky a dané slová použije vo vete, ktorú si vymyslí a následne prepíše – napr. chlápätko, deväť „Chlápätko je malý chlapec. Čoskoro budem mať deväť rokov.“
 • úplne najjednoduchšie je si zvolenú kartičku len prečítať, je to však určite aj najmenej efektívne – čím viac sa do slovom/výrazom pracuje, tým lepšie sa totiž fixuje…

Kartičky so slovami na ä na stiahnutie: slova na siroke a

Myšlienková mapa k vokáňu na stiahnutie: vokan

Kartičky so slovami na ô na stiahnutie: slova s vokanom

K aô som ešte stihla nejaké obrázky, s ostatnými to už išlo trochu „z kopca“. Bolo to obdobie intenzívnejšej prípravy:) Ale poslúžili nám aj tak. Pri písomnom precvičovaní (diktát alebo vlastný diktát – tj. keď si dieťa diktuje samé:) som nechávala študentke možnosť nakuknúť do príslušnej mapy resp. po dopísaní si ho podľa nej skontrolovať…

Myšlienková mapa k dvojhláskam na stiahnutie: dvojhlasky

Myšlienková mapa k de, te, ne, le…: detenele

Myšlienková mapa k tvrdým spoluhláskam na stiahnutie: tvrde spoluhlasky

Myšlienková mapa k výnimkám (kedy sa po tvrdých spoluhláskach píše i): vynimky

S tvrdými spoluhláskami sme mali najviac práce, preto som študentke vytvorila aj obrázkové kartičky – aby sa jej lepšie pamätali. Dala som dokopy čo najviac slov s tvrdými spoluhláskami, po ktorých sa píše ypsilon, ale tiež výnimky – čiže, kde sa po nich píše „mäkké“ i. S obrázkami mi pomohol „ujo Google“ – zabralo to dosť času nájsť ku každému slovu adekvátne stvárnenie, ale výsledok mi stál za to…

Súbor s kartičkami si môžete stiahnuť tu: karticky tvrde spoluhlasky

Kartičiek je tam požehnane (presne 120 slov) a určite je to i ľahký nadpriemer toho, čo majú deti vedieť.

Môžete ich, samozrejme, použiť podľa svojej potreby – buď všetky, alebo len časť z nich.

Mne prišlo šikovné nastrihať ich po dvojiciach, aby ich zas nebolo príliš veľa – vznikli tým aj zaujímavé kombinácie, ktoré takisto môžu uľahčiť zapamätanie…

Uff, sa nám toho aj celkom nakopilo – už sa však blížime do finále.

Na stiahnutie ešte pripájam testíky zo slovenského jazyka, ktoré som vypracovala na základe predlohy z našej kmeňovej školy – samozrejme, postupne prešli mojou úpravou a svojím obsahom pokrývajú viac ako len základné minimum…

Testy na precvičovanie zo slovenského jazyka na stiahnutie:

PRVOUKA

S ostatnými predmetmi sme až toľko práce nemali – prvouku sme poňali viac prakticky (pokusy s pôdou, fazuľou…, pozorovanie prírody, skladanie modelu kostry, tvorba kartičiek o včelách a osách, študovanie kníh o včelách a lesných zvieratách, výroba „lapbooku“ o vlkoch, koláž o životnom cykle motýľa…). To by bolo asi na ďalší článok, preto ich sem už teraz pripájať nebudem…:)

Nejaké testíky som však urobila aj k prírodovedným témam – hoci nás čakalo z tejto oblasti len ústne preskúšanie. Rozhodla som sa pre túto formu, aby som videla, ako naša domaškoláčka pracuje s textom, so zadaním a ako formuluje odpovede… Otázky som pripravila podľa okruhov v učebniciach, ktoré sme používali (viď foto celkom hore).

Nájdete a stiahnete tu: testik PRVOUKA 2 rocnik

MATEMATIKA

Matematiku nám z väčšej miery pokryli Hejného pracovné zošity – všetky 3 diely sme ale nestihli, preto nám zostalo aj na leto. Z Hejného pomôcok nám pomohli penové kocky (k plánom stavby) a krokovací pás, ktorý sme si vyrobili (o tom viac tiež niekde inde:)…

Využili sme aj niektoré Montessori materiály – najmä sčítaciu a odčítaciu tabuľku (foto nižšie – sčítacia tabuľka), geometrické telesá a čiastočne i známkovú hru.

Zvlášť pri geometrických telesách som si uvedomila, ako je bežné učenie oddelené od praxe. V podstate sme na dvakrát prešli všetky 3D tvary (trojboký hranol, štvorboký hranol, ihlan, kužel, elipsoid, ovoid, kocku, guľu, valec…) – vďaka tomu, že sa ich študentka mohla dotknúť to bol veľmi rýchly proces. Uchopiť a zažiť naozaj znamená pochopiť.

Doštudovať sme potrebovali len geometriu – k tej som tiež pripravila myšlienkovú mapu.

Myšlienkovú mapu ku geometrii nájdete tu: geometria

Tento príspevok mi dal kvôli množstvu informácií aj celkom zabrať:) Snáď sa vám podarí cez jeho obsah prelúskať a nájdete, čo potrebujete…

Ak sa chystáte do 2. ročníka alebo v ňom už ste, prajem pohodové vzdelávanie a čo najviac zmysluplnosti – to je vlastne (po pocite bezpečia) druhý z pilierov efektívneho učenia… Učiť sa nie pre učenie, ale pre život.

 

Natália Sollárová
Som kreatívna žena mnohých záujmov i skúseností. Dnes to všetko prepájam a inšpirujem k životu, v ktorom rodič nie je obeťou, ale uvedomelým aktívnym človekom, ktorý vie, aký je jeho cieľ a kráča za ním spôsobom rešpektujúcim seba i dieťa. Mám prax poradkyne pri dojčení, lektorky viazania bábätiek do šatky, učiteľky v Montessori škôlke i lektorky v Montessori centre, niekoľkoročnom domácom vzdelávaní svojho dieťaťa (homeschoolingu) i redaktorky v novinách... Môj príbeh nájdete tu >>
Komentáre
 1. Iveta Majirská píše:

  Veľmi pekne ďakujem za super nápady na opakovanie.

 2. didi píše:

  Ďakujem veľmi pekne a cením si, že takto pomáhate.

 3. Mária píše:

  Pani Natália klobúk dole
  Ste skvelá, neskutočne ste ma inšpirovali a uľahčili prácu…
  Ďakujem a prajem ešte veľa krásnych nápadov‍♀️❤️

 4. Sandra píše:

  Úžasné,, ďakujem.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *