Archív mesiaca: november 2022

Ako na (dobrú) prezentáciu

Za mojich detských čias sme o nejakej informatike ani nechyrovali, takisto ani o prezentácii. Mávali sme pestovateľské práce…:). Dnes je to však už inak. Miesto rastliniek nám rastú nároky nielen na schopnosť pracovať s technológiami, ale aj so samým/samou sebou a so svojím prejavom. A netýka sa to len tých mladších:). Školáci i neškoláci sa s prezentáciami stretávajú najprv ako ich (väčšinou pasívni)...