RODIČOVSTVO OD POČATIA

Thomas R. Verny, M.D.

Fascinujúce čítanie o živote od počatia...

"...láska a citová podpora môžu chrániť proti inak negatívnym efektom pôrodných komplikácií. Dobrá rodičovská starostlivosť a príležitosti na dobrý vzťah s tým, kto sa o deti stará v prvom roku života, môžu znížiť riziko násilnej kriminálnej činnosti..."

"...komunikácia je zvlášť plynulá vtedy, keď je tón hlasu dospelého preniknutý láskavou pozornosťou , ktorá dieťa pozýva k interakcii a reagovaniu. Rodičovi bude viac načúvať dieťa, ktoré počuje mäkké a melodické vety ako: Čo sme to včera robili? Čo sme to videli?, ako dieťa, ktoré počuje len chladné a panovačné: Prestaň s tým! alebo Poď sem!" 

"Kde po prvýkrát zažijeme skúsenosti silných emócií lásky, odmietnutia, znepokojenia a radosti? V prvej škole, ktorú kedy začneme navštevovať - v maternici našej matky. ...dopad jej osobnosti má na výsledky veľmi silný vplyv. Akým je učiteľom? Zaujíma sa o žiaka, má s ním trpezlivosť a je voči nemu starostlivý? Trávi so svojim študentom čas? Má ho rád, miluje ho? Vychutnáva si toto vyučovanie? Je táto učiteľka šťastná, smutná alebo rozrušená? Je to miesto pokoja a spokojnosti, alebo je to kotol plný stresu?"

Autor: Thomas R. Verny, M.D., Pamela Weintraubová

Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava

Počet strán na čítanie: cca 260

Originál: Tomorrow´s baby

ISBN: 987-80-85474-58-9

 

Táto kniha je fascinujúca a svojím obsahom vám môže urobiť neoceniteľnú službu.

Niekedy sa číta ťažko. Zvlášť, ak sme to nestihli ešte pred narodením nášho dieťaťa a možno sme urobili aj nejaké "chyby"... No, keď sa budeme na informácie v nej pozerať ako na príležitosť, vždy ich môžeme využiť k prospechu seba i svojej rodiny.

Kniha je rozdelená do 14 kapitol:

 1. Prechod cez amniové more
 2. Úsvit vedomia
 3. Vplyv stresových faktorov matky na dieťa v jej tele
 4. Maternica ako učebňa
 5. Narodenie a povaha
 6. Schopnosť vnímať a senzitivita novorodenca
 7. Alchýmia intímnosti a dôvernosti
 8. Adopcia a hľadanie vlastnej identity
 9. Skúsenosť ako hlavný architekt budovania mozgu
 10. Tajomstvo a sila ranej pamäti
 11. Závisieť od láskavosti neznámych ľudí
 12. Keď sa veci pokazia: smutné deti, nahnevané deti
 13. Kultivovanie základov dobroty: ako zveľaďovať empatiu, súcitenie a altruizmus
 14. Uvedomelé rodičovstvo

V dodatku nájdete dotazník, ktorého odpovede vás zavedú ku koreňom svojej osobnosti a rozšíriť povedomie o vlastných prenatálnych a perinatálnych skúsenostiach (obdobie krátko pred narodením a krátko po ňom).