Montessori centrum

"Keby všetci chodili do Montessori školy, psychoanalytici by nemali prácu."      Sigmund Freud

Montessori nie je cieľ, ale prostriedok. Jedna z možností, ako na sebe neustále pracovať a môcť urobiť niečo aj pre druhých. Pretože lepší svet začína v každom z nás...

Montessori cestou aj necestou

Prečo Montessori centrum?